Velkommen

Denne portal i natur/teknologi er måske elevens første møde med naturfag i grundskolen. Vi har derfor lavet en portal, der er overskuelig, forståelig og interessant. Her er tekster, animationer, tegninger og opgaver til faget. Portalen er delt op i forløb til 1.-2. klasse og forløb til 3. klasse. God arbejdslyst med faget.


Vi gør opmærksom på, at portalen endnu ikke er færdigudviklet. Portalen kan forventes færdig og klar til brug ved skolestart, sommer 2017.  Som smagsprøve ligger to forløb frit tilgængeligt inden udgivelsen:  Årstider og Jorden og solsystemet